Gemensam EL IMD Bostadsrättsföreningar
BRF och fastigheter
Avsnitt: Del 1 av 2
"SAMMANFATTNING"


1. INLEDNING
Vårt diskussionsunderlaget syftar till att ge en inblick vad Gemensam EL sk IMD innebär för både styrelse och medlemmar (boende). Vinner alla på Gemensam EL?

När jag började med att författa vad Gemensam EL betyder trodde jag att det skulle bli enkel och kortfattat. Men det visar sig vara betydligt mer komplext med Gemensam EL sk IMD.

Jag hoppas ändå att redovisningen fyller sitt syfte och redovisar för- och nackdelar på överskådligt vis som är uppdelat i två delar "Sammanfattning" (denna del) och  "För den som vill veta mer".


Kontakt mig gärna mig om du har frågor eller kommentarer.
Jan Karlqvist
Senior IT-utvecklare vid Tre Innovatörer AB

Tfn/SMS till Jan: Noll sju noll - 511 24 noll, nio
subjaka=treinno.se         Viktigt! Byt ut "=" till ett "snabel a" i emailadressen!
2 SAMMANFATTNING

En slutsats man kan dra ur vårt diskussionsunderlag är att;
- På kort sikt finns ett utrymme för en besparing för samtliga boende / medlemmar, men på lång sikt kan besparingen utebli eller kan kostnaderna öka pga av de inbyggda osäkerheterna och riskerna med Gemensam el.

- Besparingen handlar till stor del att Styrelsen tar över försäljningen av el, ansvaret för drift, underhåll och kundtjänst från el-nätleverantören tex Ellvio.


"Gemensam EL" (GM-el) är ett begreppet för att ge medlemmar / boende en lägre el-utgift genom att BRF tecknar ett el-nät fastighetsabonnemang och säljer el till medlemmarna.

Affärsidén för GM-el sk IMD är att ett företags-abonnemang kostar mindre jmf med ett Lägenhets-abonnemang. Ett företags-abonnemang kan ej tecknas av privatpersoner. Istället kan BRF teckna ett företags-abonnemang och BRF kan då i sin tur sälja el till medlemmarna. Medlemmarna kan då i sin tur säga upp sina elabonnemang (tex Fortum) och nätabonnemang (Ellevio).
Beräknad besparing för en 2 rok är ca 150 kronor brutto*) per månad. Enligt beräknings exempel i pkt 11.

Låter besparingen för stor för att vara sant? -Ja kanske.
Som erfaren IT-utvecklare kan jag tänka mig att Nät-operatören "ej sitter stilla och tittar på" hur den nya Gemensam EL marknaden växer.

Risken som jag ser det är den att GM-el anläggningen kan bli föråldrad eller omodern "över en natt" om nätoperatören Ellevio ändrar spelreglerna tex prissättningen för fastighetsabonnemang vs lägenhets-abonnemang eller utvecklar nya attraktiva tjänster för sina kunder.
Den risken ser jag som betydande och kan ej uteslutas.

*)Brutto besparing ca 150 /mån - men vad får jag i plånboken? 
Från brutto ska investeringskostnader dras av för att införa
GM-el. BRF köper en egen el-mätare-infrastruktur som installeras i fastigheten. Den innehåller bla att samtliga elmätare måste bytas ut och ett dator-kommunikationssystem för att skapa debiterings underlag.
Enligt GM-el leverantörerna blir det efter investerings
kostnaderna dragits av en besparing på ca 100 netto per månad för 2 rok och besparing blir mer för större lägenheter (högre elförbrukning).

Jag tror att besparingen blir lägre eftersom GM-el leverantörerna
i sina beräkningar ej har dragit av kostnader för drift och underhåll.
Det saknas alltså uppgifter för underhåll, serviceavtal, cybersäkerhets uppdateringar och kostnaden att hantera frågor från medlemmar när Ellevio & Fortum kundtjänst ej längre är tillgänglig för medlemmarna.

När
GM-el är infört kan medlemmen ej längre kontakta Ellevio eller Fortum för frågor eller för support.


Beroende på vilket tidsperspektiv för framtiden blir valet olika lätt eller svårt att ta ställning till Gemensam El.
Styrelsen ser också mer långsiktigt vilket gör valet betydligt svårare, tex sia vilka oväntade kostnader som kan komma för underhåll, cybersäkerhet, fler arbetsuppgifter och utökat ansvar.
Medlemmar kan kanske se framtiden med ett kortare horisont.2.1 När BRF styrelse har utfört information till medlemmar, behandlat offerter, beräkningar, upphandlingar etc. Återstår för Stämman att besluta om BRF ska bli ny ansvarig elhandels partner för samtliga medlemmar.2.2 Efter det att stämman har godkänt införande av Gemensam El avsäger sig medlemmarna rätten att välja el-bolag och val av fast, rörligt eller timpris* .
*)Timpris kan ej erhållas. Det jag känner till (2023) finns ingen Gm-El leverantör som hanteras timpris, vilken innebär att styrelsen upphandling blir begränsad vid val av el-bolag.


Styrelsen övertar ansvaret av eldistribution och blir kontaktytan mot medlemmarna i alla frågor rörande elen.

Ellevios kundtjänst och andra tjänster tex SMS avisering vid strömavbrott och likaså ersättning för strömavbrott försvinner.

Samtliga elmätare byts ut och nya appar införs, tidigare appar kan ej längre användas.
- BRF blir ansvarig och ägare av el-mätutrustningen såsom elmätare, drift och cybersäkerhet (hackare) för anläggningen.

De som har haft timpris kan ej längre behållas.
(Fn vad jag känner till (2023) finns inte en Gm-El leverantör som hantera timpris, vilken innebär att styrelsen upphandling blir begränsad vid val av el-bolag).2.3  Framtiden, risker och möjligheter.
Att spå in i framtiden är omöjligt, men som erfaren IT-utvecklare kan jag tänka mig att Nät-operatören "ej sitter stilla och tittar på" hur den nya Gemensam EL marknaden växer. Risken är att GM-el anläggningen blir föråldrad eller omodern över en natt om nätoperatören Ellevio ändrar spelreglerna tex prissättningen för fastighetsabonnemang eller utvecklar nya attraktiva tjänster för sina kunder.
Den risken ser jag som betydande och kan ej uteslutas.

Istället för GM-el är att mäta vattenförbrukningen i lägenheten som ger flera fördelar så som betydligt mer framtidssäkert för fastigheten, mindre operativt arbete/ansvar för styrelsen och en lägre avgift för medlemmarna.

Att mäta vattenförbrukningen är bättre för klimat jfm GM-el för en läge elkostnad tenderar ofta att öka el-förbrukningen.
På sikt kommer vatten & avlopp öka kraftigt så förr eller senare krävs nog ändå att införa vattenmätare för kall & varmvatten.


Fem risker;
(a) Gemensam El anläggningen kan plötsligt bli omodern, när nya smarta funktioner tex Live mätning med automatik, AI-bevakning av lägenheten, larm m.m utvecklas av Nätbolagen för lägenhets-abonnemangen.

Smarta funktioner kräver stora utvecklings
resurser som nätbolagen besitter. Frågan är då om Gemensam EL aktörerna kan hänga med i den tekniska utvecklingen.


(b) Skillnaden mellan lägenhetsabonnemang och fastighetsabonnemang kan komma att minska. Nätbolagen anpassar sig för upprätthålla sina inkomster eller erbjuder attraktiva prisvärda tjänster till sina kunder.


(c) Kostnad för drift, underhåll, service, kundtjänst (för medlemmar att kontakta för frågor, då ordinarie kundtjänst från Fortum & Ellevio försvinner) och cybersäkerhet kan vara svåra att beräkna.


(d) Cybersäkerheten kan bli svår att upprätthålla över tid, och nya myndighetskrav tex utökat NIS2.


(e) Integritetsproblem med att debiteringsuppgifter kommuniceras oskyddade i flera datasystem.

Tips! Det kan vara klokt att redan från början att undersöka vad kostnaden är att återställa anläggningen till sitt ursprung för att kunna bedöma möjligheterna och förutsättningar att införa Gemensam El, samt undersöka förutsättningar för ett serviceavtal efter garantitiden och vad som gäller under garantitiden.

 

För den som vill veta mer:
3. BRF moms registrerad
4. Var kommer besparingen ifrån?
5. Förfarande vid införande av Gemensam EL
6. Nya elmätare ska köpas
7. Underhåll, service, kundtjänst ska det upphandlas?
8. Hur hanteras klagomål?
9. Cybersäkerhet. Internet säkerhet. Vad är det?
10. "Vi trodde vi skulle spara mer pengar"
11. Förslag till räkneexempel
12. Framtiden. Risker och möjligheter


Tre Innovatörer AB är innovativt bolag inom kommunikation och IT säkerhet. Vi är en opartisk aktör och offererar ej Gemensam EL lösningar.
Vi åtar oss gärna och berättar mer och svara på frågor. Kontakta Jan Karlqvist på Tre Innovatörer AB.  Tfn till Jan: Noll sju noll - 511 24 noll, nio

Detta är ett diskussionsunderlag och är ej avsett som upphandlingsunderlag. Underlaget ska ses som en ingång för läsaren för att ge en viss insikt tex i en diskussion om Gemensam EL.
Med reservation för ev fel och brister.
 I texten nämns "Bolaget" = en leverantör av nya elmätare och mätutrustningen eftersom befintliga elmätare måste bytas.
Copyright 2023, uppdaterad januari-2024 Utgåva D3+2

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida (main page)


Legal Notice


Tre Innovatörer AB Copyright ©