Övervaknings utrustning för modem.

I slutet av 1995 lämnade jag in en patentansökan på en uppfinning som löste problemet när ett modem har "hängt sig", d.v.s modemet "lyfter" inte på luren, alltså lyssnar inte på AT-kommandon. --Modemet är helt dött. Uppfinningen är inbyggd mellan två 25 poliga D-sub kontakter. Kontakterna är förbunda till en enhet. Uppfinningen ansluts direkt på modems kontakt i serie med datorns serieport.

Kraftförsörjningen till modemet ansluts nu istället till uppfinningen. Kraftförsörjningen kommer nu via uppfinningen.  Genom detta förfarande kan uppfinningen kontrollera kraften till modemet. Om  modemet inte svarar på AT-kommandon från datorn bryter uppfinningen kraften för ett kort ögonblick och på så sätt får modemet att start om (Power On Reset). Likaså kan regelbundna POR, en gång var 4h (eller vad man finner är lämpligt) för att förhindra att modemet inte svarar på ev uppringning från fjärrsidan.  

Bilden visar uppfinningen inbyggd i ett kontakdon. I denna finns egentligen bara en PIC 16C54 processor och ett relä. PIC:n lyssnar på AT-kommadon. Om inte modemet svarar bryts strömmen till modemet för ett kort ögonblick eller efter en viss förbestämnd tidsperiod. Detta korta "strömavbrottet" får modemet att starta om. / Jan Karlqvist /
 
 
 
 
 
 
  
Fotnot: Patentansökan "lever" och enligt förhandsbesked från PRV kommer ansökan beviljas till ett patent.

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida