Minicall mottagare.


Året var 1994. Projektet avsåg att styra en antal TV-mottagare och vidoespelare runt om i landet. Varje enskild TV eller grupper av TV-apparater skulle kunna slås av och på enligt ett visst schema. En anledning till att projektet aldrig genomfördes som det var tänkt var att kostnaden blev för hög. Bl.a. minicall mottagarna som skulle köpas som OEM blev för dyra i förhållande till vad varje (site) TV-apparat kostade. Dessutom var inte marknaden mogen för betala för en video per telefon. Idag hade projektet kunnat utföras tack vare att minicall mottagare är betydligt billigare att konstruera och den snabba utvecklingen av halvledare inom radiokommunikation och dels att marknaden är mogen för tekniska avancerade lösningar. Se tex vår Minicall mottagre Fjärrstyr Sverige  
 Jan Karlqvist /.
 
 
 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida