Inbrottsvarnare IB-1010
 
 

 
Uppfinningen är från mars-95. Patentansökan avslogs då en fransman har ett patent på en liknande konstruktion. Dock satt hans glasstavar placerade i ett galler och alltså inte tänkt att sitta i dörrkarmen. Men likheten är alltför stor. En möjlighet är att ändra patentkraven, men skyddet skulle då bli alltför svagt.
Ett antal inbrottsvarnare såldes. Bl.a. till ett större larmbolag och en återförsäljare samt till några privatpersoner. Läs gärna mer historik om uppfinningen i fotnoten längst ner!
 
 
 

 


Lägg märke till den tunna glasstaven på bilden.
Till Inbrottsvarnaren  fanns också möjligheten att ansluta en radiomodul IB-1030. Vid larm skickades även en radiosignal till grannen, sk grannsamverkan. Grannen kan då se på sin mottagare, på en display från vem larmet kom. I displayen visades i klartext namn och adress. De blå bladen är produktblad från 1995.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fotnot 1: Inbrottsvarnaren är den snabbaste uppfinning jag har exponerat. Redan 2 dagar efter inlämnadet av patentansökan visades uppfinningen och marknadsfördes. Trots ihärdiga försök gick det inte att övertyga larmföretag att denna uppfinning var en fantastisk produkt.--Larm innan dörren är uppbruten! Tycker fortfarande att det är en strålande produkt. Borde gå att sälja.
/ Jan Karlqvist /

Fotnot 2: Patentansökan lämnades in 1995-03-13 och gavs nr 9500875-1.

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida