RadioStone - Skräddarsydd radiokonstruktion 

RadioStone radio RadioStone innebär skräddarsydd radiokonstruktion. Där du som kund endast betalar för förändring av grundmodulen. Med RadioStone får du tillgång till färdiga radiokonstruktioner för radiosändare, mottagare SRD radio för ISM banden 433, 868 MHz och 2,4GHz även Minicallmottagare, RDS, GSM / GPRS  och GPS konstruktioner. Med RadioStone ™ är ett enkelt och snabbt sätt för företag som vill införa trådlös kommunikation i sina befintliga produkter eller vid nyutveckling. Se även om våra bluetooth uppdrag.  RadioStone är utvecklad av Tre Innovatörer AB.

RadioStone® Custom (som bygger också på grundmodulen) när kunden själv vill integrera radion på sitt kretskort. Tre Innovatörer åtar sig att ta fram ett komplett konstruktionsunderlag och hjälper även till vid prototyp och testning. Tre Innovatörer bistår också i frågor avseende typprov som krävs för radioutrustningar d.v.s. direktiven R&TTE och LVD. Se även vår FAQ Radio, längst ner på sidan.

Fördelar med att använda Tre Innovatörers RadioStone radiofamilj:

 • Skräddarsydd radiokonstruktion. Läs här hur det går till att använda grundmodulen, pdf-fil
 • Du betalar endast för förändringen av grundmodulen.
 • RadioStone® inför trådlös kommunikation i dina ledningsbunda produkter.
 • Kundanpassad radio på ditt mönsterkort. -Ger full kontroll över komponentlistan inga OEM-komponenter!
 • SRD Short Range Devices radio för samtliga ISM band, Industrial Scientific and Medical, 433, 868 och 915 MHz  även 2,4 GHz.
 • GSM/GPRS eller RDS för dataöverföring för längre avstånd.
 • Tillgång till Tre Innovatörer AB kompetens vid införande av radio i dina produkter.
 • Strömsnåla <40 mA vid sändning, Mottagning i vissa fall <10uA.
 • RadioStone Stamp är vår minsta modul. Storleken på Stamp är mindre än ett frimärke.
 • Uppfyller ETSI 300 220 standarden.
 • RadioStone ger nytt liv i trådbundna "stenåldersprodukter".
 • RadioStone är utvecklad av Tre Innovatörer AB
 • RadioStone har en egen hemsida, klicka här!

 

 

Radiostone Snap, med löstagbar processordel, -"Just Snap off"

Smalbandig 12,5 KHz eller 25 KHz  för 433 / 868MHz Sändare och Mottagare.
RadioStone Snap är en smalbandig mottagare och sändare för 433 eller 868 MHz bandet. Den nyfikne kan uppfatta att kortet har en annorlunda kontur, -indikering av en brytanvisning. Därav namnet "RadioStone Snap". Processordelen går alltså att bryta loss från radiodelen, i de fall man vill använda sin egen processor på sitt egna kort. RadioStone Snap kan fås med eller utan processordel.

RadioStone Snap med processordel kan med fördel användas vid införandet av radio i en redan befintligt produkt. 

 

 

 

 

 

Radiostone Custom, för dig som vill integrera radion på ditt kort.
Radiostone på ditt egna kretskort

RadioStone finns i  flera utföranden, även som Custom. Här används grundmodulen och du betalar endast för förändringarna av grundmodulen.

Maxi innefattar ett komplett radiosystem inkl repeaters till den minsta RadioStone Stamp (storlek som ett frimärke) innehåller en komplett radio men utan processor. RadioStone Medi innehåller även processor. 

RadioStone Custom passar dig som vi integrera radion på ditt mönsterkort. -För dig som inte vill bli beroende av radiomoduler från någon annan tillverkare. Vanligtvis är lösning den att vi flyttar över din applikation till vårt radiokort, men med dina krav på storlek och gränssnitt etc. Därefter gör vi ett nytt mönsterkort. Efter avslutat uppdrag äger du som beställare ett komplett produktionsunderlag inkl CAD, programkällfiler och stycklistor inkl radiodel. Detta ger en mycket flexibel lösning eftersom du själv kan utföra ev. uppdateringar i framtiden. Är ett bra exempel på grundmodulen.

 Typisk teknisk specifikation för ISM 433 / 868 MHz radio.
RadioStone kan anspassas till din produkt

 
Typ: RadioStone 433, 868, 2400  (27)
Frekvens: 300 - 1000 MHz och 2,4GHz  (option 27 MHz)
Datahastighet  1200 Baud -1M Baud.
Dataformat  Seriedata NRZ, eller en slutning. Radioprotokoll TREX
Modulation FM, GMSK, FSK, ASK (Frequency Shift Keying, Amplitude Shift Keying)
Känslighet typ 105 dBm (868MHz) beroende av datahastighet
Sändareffekt Max +5 dBm (868MHz)
Antenn: Inbyggd eller MCX 
In- och utgångar Seriekanal för data  och NO för switch, öppen kollektor utgång.
Matning: 3-15V option 2,5V
Bestnr RadioStone RQ-433-10A, RQ-868-10A RQ-2400-10A. Option Midi, Stamp eller Custom

 

FAQ radio, vi får ofta frågor vid införande av radio i en produkt. Jag har nedan redogjort för de vanligaste frågorna, utan att gå in på en specifik produkt. Notera att kraven är olika beroende av produkt och användningsområde kontrollera därför alltid vilka myndighetskrav som gäller just din produkt. Notera och läs "Legal Notice",  länken längst ner på denna sida!

Vilken frekvens ska jag välja 27, 433, 863, 868 MHz eller 2,45 GHz?

Frågan är intressant och kan inte besvaras på ett enkelt sätt. 433 MHz bandet har länge varit det enda tillgängliga frekvensband som kan användas licensfritt för användaren. (licensfritt ska inte förväxlas med "typkrav", ansvaret för att myndigheternas typkrav för radiosändare uppfylls ligger fortfarande på säljaren). 

På senare år har även 863 MHz och 868 MHz banden tillkommit. I många fall är 868 MHz bandet att föredra trots att det ger en något kortare räckvidd jmf med 433 MHz bandet p.g.a. av den högre frekvensen 868MHz. Men 868 bandet kan ge samma eller kanske t.o.m. bättre räckvidd genom att 868 MHz bandet uppdelat i frekvensintervall och kanaler för att separera olika typer av sändare och syftet med radiosändningen. 

Genom att man har infört en frekvensfördelning av 868 MHz för olika sändartyper och ändamål med sändningen är tillgängligheten bättre på 868MHz jmf med 433MHz bandet. Dock pågår ett arbete med att överföra trådlösa högtalare och hörlurar från 433 MHz till 863 MHz vilket gör att 433 MHz kommer att bli mer tillgängligt. 

På 868 MHz bandet finns det restriktioner mot bredbandigsändning, kontinuerlig sändning (100%) eller av analogsändning. Vissa frekvenser (kanaler) får endast utnyttjas till < 10% eller <0,1%.  Även sändareffekten är reducerad på vissa delar av bandet. För att öka tillgängligheten ytterligare är vissa kanaler endast upplåtna för larmöverföring. Kontinuerliga analoga överförings t.ex. trådlösa hörlurar och högtalare får inte inte användas utan är hänvisade till 863 MHz bandet.

2,4GHz bandet är tillgängligheten mycket hög p.g.a.att räckvidden är betydligt kortare. Nackdelen kan förstås vara att 2,4GHz bandet delas av W-Lan och Bluetooth. Men störproblemet ska inte överdrivas men ska ändå beaktas vid val av denna frekvens. Vid produkter som ska säljas globalt är 2,4GHz bandet överlägset då det är accepterat i stort sätt av samtliga länder. 2,4GHz bandet gör också möjlighet till en hög överföringshastiget (1Mbit) t.ex. vid streamad bildöverföring. Ska produkten endast säljas inom EU och Europa är 868MHz bandet troligen ett bättre val än 2,4 GHz, eftersom 868 har en betydligt längre räckvidd och också tillåtet i de flesta länder i Europa.

27 MHz kan också användas, men troligen är det inget företag i Sverige som utvecklar så pass priskänsliga och masstillverkning av produkter där endast 27 MHz kan komma ifråga. Speciellt sändaren kan tillverkas till ett mycket lågt pris, värre är det med mottagaren då det är svårt att hitta billiga komponenter i små kvantiteter till ett lägre priset för komponenter för 433 MHz bandet.

 

Krävs det tillstånd eller licens för att sälja radiosändare?
För SRD radio d.v.s. radioutrustningar för ISM banden 433 MHz, 863MHz, och 2,4Ghz är befriade från tillstånd, dock ska radioutrustningen vara CE godkänd. För CE märkning av radioutrustningar krävs dessutom (förutom de sedvanliga CE krav som gäller all elektronikutrustning)  även att kraven i R&TTE, och dessutom LVD  (lågspänningsdirektivet) uppfylls, oavsett om det är en batteridriven utrustning eller ej, ska även LVD uppfyllas. Det betyder alltså, att alltid när en radio ingår i produkten och oavsett om det är sändare eller mottagare ska produkten även provas mot LVD.   

/Jan Karlqvist/

 


 

Åter till hem (Home)

Legal Notice

RadioStone® är ett inregistrerat varumärke som innehavs av Tre Innovatörer AB


Tre Innovatörer AB Copyright ©