BESK Binär Elektronisk Sekvens KalkylatorEfter det Matematikmaskinnämden hade konstruerat BARK fortsatte arbete på att bygga en elektronisk datamaskin BESK. Arbetet leddes först av Conny Palm och därefter av Stig Comét. Hårdvaran konstruerades av Erik Stemme, Gösta Neovius. Germund Dahlquist, Olle Karlqvist, Göran Kjellberg och Arne Lindberger svarade för BESK:s arkitektur och instruktionsuppsättningen. I november 1953 var BESK färdigbyggd och den stod också på samma ställe som BARK d.v.s. KTH lokaler på Drottninggatan 95A.

BESK var en 40 bitars maskin. En addition utfördes på 56 us och en multiplikation på 350 us. Det elektrostatiska minnet kunde lagra 512 ord. Instruktionslängden var 20 bitar så varje ord rymdes två instruktioner.

BESK innehöll 2400 radiorör och 400 germaniumdioder. Effektförbrukningen uppgick till 15kVA. Fotot visar Besk; huvudpanel; närmast aritmetiska enheten, bortom denna det elektrostatiska minnet.

Kontrollbordet för BESK. Fotot från Drottninggatan. Idag är kontrollpanelen utställd på Tekniska museet.
 
 

Trumminnet
Minnet består av två trummor på vardera. Diametern är 120mm och gjorda av massiv mässing som är belagd med röd järnoxid. Luftgapet mellan huvud och trumma är 0,01mm. Varje trumma lagrar 163840 bitar d.v.s 4096 ord.
 
 
 
 

Katodstråle minnet (RAM:et) "Williams memory" Här syns två rör. Varje rör kan lagra 512 bitar. Totalt var det i BESK 40 st katodstrålerör, d.v.s 512 ord.
 
 
 

Här kan man ses hur de 512 binära bitarna lagras. Längst ner syns referensraden om 8 punkter som användes för att styra den automatiska intensitetskontrollen.
 

BESK konstruktion exporterades till Regnecentralen i Köpenhamn och fick namnet DASK. DASK var alltså en identisk kopia av BESK.

Inom kort kommer på denna WEB även delar av manualen till BESK läggas ut.
 

Under sextiotalet ökande antalet datorer snabbt. 1961 fanns i Sverige 35 stycken datorer till ett värde av 63 miljoner. 1963 fanns det 120 st till ett värde av 150 miljoner kronor.
 
 

Olle Karlqvist in memoriam

Kontakta mig gärna för synpunkter eller om du hittar felaktigheter. Detta är ett levande dokument som jag gärna uppdaterar. Jag är också intresserad att få kontakt med personer som har jobbat omkring BARK - BESK. Jan Karlqvist tfn 08 - 652 08 10 eller mail subjaka#treinno.se Byt ut # mot snabel a