Trafiksignal med informationsöverföring i ljusskenet.
Idén är ju strålande(!) Tänk att få information i bilen hur lång tid det är kvar innan signalen slår om till grönt, och när det slår om ges en liten ljudsignal. --Man behöver inte längre sitta och glo på signalen. Tyvärr kom min ansökan in försent. Läs nedan hur det gick till.  Här visas min första sida från anökan juni-97.

  Första sida

Första sidan av patentansökan där trafiksignalen ljus används för att överföra binärt data. Ansökan inlämnades juni-97. Tyvärr kom en amerikan före. Han lämnade in sin feb-95 så jag var ett par år sent. Men det visar iallafall att idén var rätt. Hade jag lämnat in min ansökan i samma ögonblick som jag fick idén dvs sommaren 1994 så hade jag varit ett patent rikare...

Under den tid som jag har varit aktivt uppfinnare dvs från min första patentansökan våren 1992 (Batterispararen) har jag konstaterat att idéer uppkommer samtidigt över hela världen. Man bör alltså vara ganska snabb med att lämna in en ansökan.  /Jan Karlqvist/
 
 

Här visas den amerikanska ansökan som senare blev patent i maj 97. Man kan konstatera att våra idéer är exakt lika. That's life...
 

US pat
 
 
 
 
 

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida