Syntesröst klocka.

Detta projekt utvecklades 1995. Bilden visar ett färdigt mönsterkort. Kortet består av en Intel 8051, realtidsklocka från Epson och ljudkretsar från ISD. Processorn adresserar talminnet så att rätt siffror uttalas i rätt tid. I talminnet finns uttalet för alla siffror "0...24" och "0...59" och några stödord som "och" "klockan är" etc. När en tidsangivelse ska ges, skickar 8051 adressen till de ord som ska uttalas till ISD kretsarna. Tidsangivelserna kan också kompletteras med ett talande löpnummer och ID-toner för automatisk sökning efter nytt dygn etc..

På kretskortet finns också plats t.h.(ej monterade komponeter) en RDS avkodare. RDS avkodaren används till att synkronisera klockan till rätt tid..

Konstruktionen är fortfarande modern och kan nästan användas direkt. Dock kan RDS kretsen ha utgått. / Jan Karlqvist /
 

Här visas några produktblad från 1995. Tänkta applikationer var bl.a loggning av radiotrafik och instrument.
 
 
 


 
 


 

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida