RadioStone - Skräddarsydd radiokonstruktion 

RadioStone innebär skräddarsydd radiokonstruktion. Där du som kund endast betalar för förändring av grundmodulen. Med RadioStone får du tillgång till färdiga radiokonstruktioner för radiosändare, mottagare SRD radio för ISM banden 433, 868 MHz och 2,4 GHz även Bluetooth, LoRa, LoRaWAN, ZigBee, Minicallmottagare, RDS, 4G, 5G, (GSM/GPRS)  och GPS konstruktioner. Med RadioStone ™ är ett enkelt och snabbt sätt för företag som vill införa trådlös kommunikation i sina befintliga produkter eller vid nyutveckling. Se även om våra bluetooth uppdrag.  RadioStone är utvecklad av Tre Innovatörer AB.

RadioStone® Custom (som bygger också på grundmodulen) när kunden själv vill integrera radion på sitt kretskort. Tre Innovatörer åtar sig att ta fram ett komplett konstruktionsunderlag och hjälper även till vid prototyp och testning. Tre Innovatörer bistår också i frågor avseende typprov som krävs för radioutrustningar d.v.s. direktiven RED (tidigare R&TTE) och LVD. Se även vår FAQ Radio, längst ner på sidan.


 

Fördelar med att använda Tre Innovatörers RadioStone radiofamilj:

 • Skräddarsydd radiokonstruktion. Läs här hur det går till att använda grundmodulen, pdf-fil
 • Du betalar endast för förändringen av grundmodulen.
 • RadioStone® inför trådlös kommunikation i dina ledningsbunda produkter.
 • Kundanpassad radio på ditt mönsterkort. -Ger full kontroll över komponentlistan inga OEM-komponenter!
 • SRD Short Range Devices radio för samtliga ISM band, Industrial Scientific and Medical, 433, 868 och 915 MHz  även 2,4 GHz.
 • 4G, 5G GSM/GPRS, LoRa. LoRaWAN, Minicall och RDS för dataöverföring för längre avstånd.
 • Tillgång till Tre Innovatörer AB kompetens vid införande av radio i dina produkter.
 • Strömsnåla <40 mA vid sändning, Mottagning i vissa fall <1uA.
 • RadioStone Stamp är vår minsta modul. Storleken på Stamp är mindre än ett frimärke.
 • Uppfyller RED / (ETSI 300 220) standarden.
 • RadioStone kan ger nytt liv i kunder gamla radioprodukter och trådbundna produkter.
 • RadioStone är utvecklad av Tre Innovatörer AB
 • RadioStone har en egen hemsida, klicka här!

 

 


 

  RadioStone Snap är en smalbandig mottagare och sändare för 433 eller 868 MHz bandet. Den nyfikne kan uppfatta att kortet har en annorlunda kontur, -indikering av en brytanvisning. Därav namnet "RadioStone Snap". Processordelen går alltså att bryta loss från radiodelen, i de fall man vill använda sin egen processor på sitt egna kort. RadioStone Snap kan fås med eller utan processordel.

RadioStone Snap med processordel kan med fördel användas vid införandet av radio i en redan befintligt produkt. 

 

 


 

 

adioStone finns i  flera utföranden, även som Custom. Här används grundmodulen och du betalar endast för förändringarna av grundmodulen.

Maxi innefattar ett komplett radiosystem inkl repeaters till den minsta RadioStone Stamp (storlek som ett frimärke) innehåller en komplett radio men utan processor. RadioStone Medi innehåller även processor. 

RadioStone Custom passar dig som vi integrera radion på ditt mönsterkort. -För dig som inte vill bli beroende av radiomoduler från någon annan tillverkare. Vanligtvis är lösning den att vi flyttar över din applikation till vårt radiokort, men med dina krav på storlek och gränssnitt etc. Därefter gör vi ett nytt mönsterkort. Efter avslutat uppdrag äger du som beställare ett komplett produktionsunderlag inkl CAD, programkällfiler och stycklistor inkl radiodel. Detta ger en mycket flexibel lösning eftersom du själv kan utföra ev. uppdateringar i framtiden. Är ett bra exempel på grundmodulen.

 


 

   

 

FAQ radio, vi får ofta frågor vid införande av radio i en produkt. Jag har nedan redogjort för de vanligaste frågorna, utan att gå in på en specifik produkt. Notera att kraven är olika beroende av produkt och användningsområde kontrollera därför alltid vilka myndighetskrav som gäller just din produkt.


Vilket radioprotokoll och frekvens ska jag välja av följande radioprotokoll;

4G / 5G, LoRa, LoRaWAN, Bluetooth, ZigBee, Minicall, RDS, GSM WiFi, WiFi Direct och frekvenserna 27, 433, 863, 868 MHz eller 2,4 GHz? Eller kanske IR-ljus?

Frågorna är intressanta det gäller både att välja radioprotokoll och frekvens (om frekvens är möjligt att välja).
Den "äldsta" frekvensen är nog 433 MHz bandet som sedan länge varit det enda tillgängliga frekvensband som kan användas licensfritt för användaren. (licensfritt ska inte förväxlas med "typkrav", ansvaret för att myndigheternas typkrav för radiosändare uppfylls ligger fortfarande på säljaren). 


868 MHz kan ofta ersätta 433MHz. Inom 800 MHz bandet finns LoRa, LoRaWAN som är intressant alternativ för ett rikstäckande nät /internationellt istället för 4G/5G/GSM varianter och Minicall (POCSAG).
I många fall är 868 MHz bandet att föredra för ISM utrustningar trots att det ger en något kortare räckvidd jmf med 433 MHz bandet p.g.a. av den högre frekvensen 868MHz. Men 868 bandet kan ge samma eller kanske t.o.m. bättre räckvidd(tillgänglighet) genom att 868 MHz bandet uppdelat i frekvensintervall och kanaler för att separera olika typer av sändare och syftet med radiosändningen vilket bidrar till ökad tillgänlighet.. 


Frekvensfördelning av 868 MHz för olika sändartyper och ändamål gör att tillgängligheten är bättre på 868MHz jmf med 433MHz bandet.

LoRa mottagarna har mycket hög känslighet och är avsedda att ta emot små data mängder, några bytes. LoRa / LoRaWAN kan var ett alternativ till 4G, 5G, GSM/ RDS och Minicall. Med 868MHz bandet har LoRa / LoRaWAN kommit att bli mycket intresant protokoll som i viss mån är riktänkande och internationellt.


På 868 MHz bandet finns det restriktioner mot bredbandigsändning, kontinuerlig sändning (100%) eller av analogsändning. Vissa frekvenser (kanaler) får endast utnyttjas till < 10% eller <0,1%.  Även sändareffekten är reducerad på vissa delar av bandet. För att öka tillgängligheten ytterligare är vissa kanaler endast upplåtna för larmöverföring. Kontinuerliga analoga överförings t.ex. trådlösa hörlurar och högtalare får inte inte användas utan är hänvisade till 863 MHz bandet.


2,4GHz bandet är tillgängligheten mycket hög p.g.a.att räckvidden är något kortare jmf med 433/868. Nackdelen kan förstås vara att 2,4GHz bandet delas av WLAN och Bluetooth. Men störproblemet ska inte överdrivas men ska ändå beaktas vid val av denna frekvens. Vid produkter som ska säljas globalt är 2,4GHz bandet överlägset då det är accepterat i stort sätt av samtliga länder. 2,4GHz bandet gör också möjlighet till en hög överföringshastiget (1Mbit) t.ex. vid streamad bildöverföring.
Ska produkten endast säljas inom EU och Europa är 868MHz kan det vara ett alternativ till 2,4 GHz, eftersom 868 har en betydligt längre räckvidd och också tillåtet i de flesta länder i Europa.


WiFi teknkiken är ofta för effektkrävande för batteridrivna utrustningar, fast om kraften finns tillgänglig är det både ett säkert och absolut det bästa för stora datamängder.


27 MHz kan också användas. Fördelan skulle kunna vara att sändaren kan tillverkas till ett mycket lågt pris, värre är det med mottagaren då det är svårt att hitta billiga komponenter i små kvantiteter till ett lägre priset för komponenter för 433 MHz bandet.

IR-ljus? Är lätt att glömma. Kan vara ett mycket bra alternativ. Synnerligen låg kostnad, snabb utvecklingstid, enkel teknik, lätt att typgodkänna och även kompatibelt med alla TV-apparter i hela världen, vilket vara en ett plusvärde i en produkt.

 

Krävs det tillstånd eller licens för att sälja radiosändare?
För SRD radio d.v.s. radioutrustningar för ISM banden 433 MHz, 863MHz, och 2,4Ghz är befriade från tillstånd, dock ska radioutrustningen vara CE godkänd. För CE märkning av radioutrustningar krävs dessutom (förutom de sedvanliga CE krav som gäller all elektronikutrustning) även att kraven i RED och (R&TTE), och dessutom LVD  (lågspänningsdirektivet) uppfylls, oavsett om det är en batteridriven utrustning eller ej, ska även LVD uppfyllas. Det betyder alltså, att alltid när en radio ingår i produkten och oavsett om det är sändare eller mottagare ska produkten även provas mot LVD.   

/Jan Karlqvist/

 


  Åter till hem (Home)

Legal Notice

RadioStone® är ett inregistrerat varumärke som innehavs av Tre Innovatörer AB


Tre Innovatörer AB Copyright ©