The Karlqvist field, Karlqvist gap
Olle Karlqvist publication "Calculation of the magnetic field in ferromagnetic layer of a magnetic drum" by Olle Karlqvist Transactions of the Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden. No. 86, pp. 1-27, 1954 Publ. UDC 621.395.625.3:681.142. in pdf format.

Download the complete publ in pdf format. Download here! (758kbyte)

Only abstract and summery Download here (40kbyte)

Olle Karlqvist upptäckte 1953 en matematisk linjär lösning att beäkna  det magnetiska fält som uppkommer i ett skrivhuvud vid lagring av binärt data på en magnetisk yta. (KTH publ. #86 1954) visar också hur man matematiskt kan beräkna dess magnetiska fält. Upptäckten fick namnet "Karlqvist gap". Idag är denna beräkning en väsentlig upptäckt som används vid design av skrivhuvud och även den magnetiska ytan (ferro skikt) vid utveckling av hårddiskar. Anledningen är att läs/skrivhuvuden görs allt mindre och att det krävs att man kan göra matematiska beräkningar vid utveckling av dessa komponenter.

 Acata Polytechnica 161 (1954) UDC 621.395.625.3:681.141 är identisk med ovan publ.. 

 

 

 

 

Olle Karlqvist in memoriam
Mail  to Jan Karlqvist  subjaka#treinno.se Please change # to an @


Legal Notice

Tre Innovatörer AB Copyright ©