BARK Binär Automatisk Relä Kalkylator

 

I december 1948 bildas Matematikmaskinnämden på den svenska statens initiativ. Från start är H. Freese, G. Neovius, O. Karlqvist, C-E. Fröberg, G. Kellberg, B. Lind, A. Lindberger, P. Petersson, M. Wallmark och C. Palm som också ledde arbetet.

Matematikmaskinnämden uppdrag var att tillgodose behovet av universella siffermaskiner (matematikmaskiner) inom landet.

I februari 1950 var BARK färdigbyggd och den 28 april samma år invigs BARK på Drottninggatan 95A. Staten bidrog med 2 miljoner kronor för bildandet av matematikmaskinnämden. Kostnaden för framtagandet av BARK slutade på 400.000 kronor. Inom anslaget byggdes också den elektroniska datamaskinen BESK

BARK var en 32 bitars maskin och utförde en addition på 150 ms, multiplikation på 250 ms. Den hade ett minne på 50 register och 100 konstanter. I en senare utbyggnad fördubblades minnet. 1951 skrev denna artikel (pdf-file) i Mathematical Tables and Other Aids to Computation V, No. 33 Januaray 1951.

BARK var uppbyggd av standard telefonreläer som också teleförvaltningen bidrog med. Det totala antalet reläer var 5000. Fler foton på BARK finns här!
 
 

Olle Karlqvist in memoriam
 
Kontakta mig gärna för synpunkter eller om du hittar felaktigheter. Detta är ett levande dokument som jag gärna uppdaterar. Jag är också intresserad att få kontakt med personer som har jobbat omkring BARK - BESK. Jan Karlqvist tfn arb: 08 - 652 08 10, Mobil: 070-511 2409 eller E-mail:  subjaka#treinno.se Byt ut # mot snabel a