Minicall "Fjärrstyr Sverige"

Fjärrstyr Sverige Minicall Är en Minicallmottagare med 2 digitala utgångar för fjärrstyrning från en vanlig telefon.

Fjärrstyr Sverige kan också användas för att "starta om" datorutrustningar, routers, servrar som har "hängts sig" utspridda i Sverige genom endast ringa ett telefonsamtal. Jämför med vår produkt CALLBOOT. När anropet når Fjärrstyr Sverige ges en puls på 30 sekunder vilket bryter strömmen i 30 sekunder på den utrustning som har hängts sig. 

Tre Innovatörer AB har tagit fram en fjärrstyrd strömställare "starta om" enhet produktnamn  CALLBOOT, som även finns för GSM.

 

Bilden visar Fjärrstyr Sverige Minicall.

 

Fördelar:

  • 2 st oberoende utgångar (öppen kollektor). Kanal A, B bistabil eller monostabil 30 sekunder.
  • Enkel styrning slå 0740-xx xx xx, PIN-kod och kommando, 0= Kanal A OFF; 1=Kanal A ON osv.
  • Fjärrstyr Sverige levereras förprogrammerad med telefonnummer 0740-xx xx xx.
  • PIN-kod för säker styrning. PIN-koden kan lätt ändras.
  • Kan ställas om till 30 sekunders pulsutgång för t.ex. vid användning till att starta om datorer, servrar som har "hängts sig".
  • Använder Generic Mobile Minicallnät f.d. Telia minicall. Täcker stora delar av Sverige.
  • Indikator LED för indikering av radiosignalstyrka.
  • RS232 gränssnitt och 2 st "reläutgångar" (transistor utgångar).
  • Strömsnål och litet format 35 x 110mm.

 

 
Enkel att koppla in
Minicall teknik

Fjärrstyr Sverige är enkelt att använda och att ansluta. Fjärrstyr Sverige levereras förprogrammerad med telefonnummer 0740-xx xx xx och klar att använda. En 10-polig 3M kontakt för strömförsörjning 4-15V och styrutgångarna på samma plint. Antenn ansluts till en koaxialkontakten MCX (finns på ELFA) och i de flesta fall kan antennen bestå av en enkel trådstump.
 

För monostabil funktion (monteras bygel "J5") detta ger 30 sekunder puls som används för omstart av datorer, routers, modempooler. .

 

 
 
 Teknisk specifikation
Minicall specifikation

 
Typ: RMMA-2080-2 Godkänd för anslutning till Generic Mobile / Telia
Frekvens: 161,4375  MHz (Minicall POCSAG) Option: övriga POCSAG nät
Utgång:  2 st oberoende öppen kollektor max 30V 25mA Bistabil eller monostabil (valbart) 30 sekunder. 
Serieutgång  RS232  9600 (TTL nivå)
LED Indikerar radiosignal och anrop
Matning: 3,5-15V 
Anslutning 2 x 5 polig 3M. 1= +, 2= OV, 3= Kanal A, 4= Kanal B, 6=RX, 7=TX, 8= GND
Antenn: MCX (hona) ELFA
Pin-kod Ja, valbar
Storlek: 35 x 110mm
Bestnr Fjärrstyr Sverige MA-10A

 

  

 

Åter till Tre Innovatörer AB hemsida (Home)


Legal Notice

Tre Innovatörer AB Copyright ©